Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Μηχατρονική

Νέα

  • Προκήρυξη

    Προκήρυξη νέου κύκλου του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών «Μηχατρονική»

    Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας διοργανώνει και λειτουργεί το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Μηχατρονική   (Mechatronics)»
     
    Δείτε την Προκήρυξη

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος Ηλεκτρολογιας έχει ως αντικείμενο την παροχή εκπαίδευσης μεταπτυχιακού επιπέδου στην Μηχατρονική, έτσι ώστε οι πτυχιούχοι του ΠΜΣ να αποκτήσουν ισχυρό επιστημονικό υπόβαθρο, εμπειρία και τεχνογνωσία σε θέματα που απαιτούν ολοκληρωμένη συνέργεια Ηλεκτρονικής, Μηχανολογίας και Ψηφιακού Ελέγχου.

logo

WESTERN MACEDONIA UNINERSITY OF APPLIED SCIENCES (T.E.I.)

Koila Kozanis
Postcode 50 100
Tel. +30 24610 40161

E-mail : -